top of page

Privacyverklaring

Yip’s Café en Bowlingcentrum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die hem is toevertrouwd is belangrijk voor Yip’s Café en Bowlingcentrum. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet Yip’s Café en Bowlingcentrum zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) zeker te stellen. In principe verzamelt Yip’s Café en Bowlingcentrum slechts persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen.

Yip’s Café en Bowlingcentrum is een horecagelegenheid met onder andere een mogelijkheid tot bowlen, poolen, snookeren, biljarten, darten en escapen. In dit kader worden er persoonsgegevens verwerkt.  

 

In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

 

1.   Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

 

Yip’s Café en Bowlingcentrum verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld door het kenbaar maken van de interesse voor bepaalde diensten of producten die Yip’s Café en Bowlingcentrum aanbiedt danwel door het maken van een reservering bij Yip’s Café en Bowlingcentrum.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft, waarbij Yip’s Café en Bowlingcentrum zich het recht voorbehoud om u te informeren over overige diensten en producten van Yip’s Café en Bowlingcentrum. Als u contact met ons opneemt en ons verzoekt om informatie over Yip’s Café en Bowlingcentrum dan zullen wij gebruikmaken van de gegevens die u ons verstrekt (zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres) om te kunnen reageren op uw verzoek.

Yip’s Café en Bowlingcentrum verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als klant c.q. bezoeker. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

 

2.   Bewaring van persoonsgegevens

 

Yip’s Café en Bowlingcentrum bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld te realiseren. In dit kader merkt Yip’s Café en Bowlingcentrum op dat zij na het voldoen aan de overeenkomst c.q. uw verzoek, uw gegevens bewaart om u in de toekomst desgewenst te kunnen voorzien van persoonlijk advies, acties en/of evenementen c.q. u te benaderen met het verzoek om een beoordeling over Yip’s Café en Bowlingcentrum te schrijven. Indien u hier bezwaar tegen heeft verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken, in welk kader wij u wijzen op uw rechten uit artikel 5 van onderhavige verklaring.

3.  Delen van persoonsgegevens met derden

 

Yip’s Café en Bowlingcentrum deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels.

 

4.  Cookies

 

Een "cookie" is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden.

Op onze website kan een zogenaamde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie-banner. Als u geen toestemming geeft zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner.

 

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yip’s Café en Bowlingcentrum. U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar onderstaand e-mailadres. Yip’s Café en Bowlingcentrum zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op uw verzoek.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

 

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Yip’s Café en Bowlingcentrum heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Yip’s Café en Bowlingcentrum via onderstaand adres.

Contactgegevens
Naam: Yip’s Café en Bowlingcentrum
Adres: Oude Molenweg 42 – 44, 7551 HC Hengelo 
Telefoonnummer: 074 242 8291

 

bottom of page